Cosul de cumparaturi

Termeni si conditii

 

 "Cel care închiriază" este orice companie sau organizaţie cu care Prestatorul  a contractat pentru a-i furniza bunuri şi / sau servicii.

 - Bunurile sunt orice articole care fac obiectul unui contract încheiat între Prestator şi cel care închiriază, indiferent de forma de  proprietate in care sunt detinute de catre Prestator.
 - Comanda sau Contractul constituie orice acord scris între cel care închiriază şi Prestator în scopul furnizării de către aceasta din urmă a bunurilor şi / sau serviciilor.

 - Înainte de începerea procesului de închiriere, cel care închiriază va face plata integral din preţul convenit la momentul confirmării unei comenzi. Plata pentru comanda privind furnizarea bunurilor şi / sau serviciilor va însemna acceptarea în totalitate a prezentelor Termene şi Condiţii.

 - Vă informăm că toate cotaţiile de preţ privind mobilierul sau decoratiunile au fost emise în funcţie de disponibilitatea la momentul cererii de ofertă, iar mobilierul sau decoratiunile nu vor fi rezervate pentru un client sau rezervate până la momentul primirii plăţii.

 - Cecurile vor fi plătite în contul SC LOGISTIC FOR EVENTS şi vor conţine data curentă.

 - În cazul în care cel care închiriază nu face plata respectivă, contractul va deveni nul şi neavenit.

Condiţiile noastre standard de anulare a comenzilor convenite sunt următoarele:

  •    În cazul anulării cu mai mult de 30 de zile înainte de data închirierii - 50% din valoarea percepută pentru comandă
  •    În cazul anulării cu mai mult de 14 de zile înainte de data închirierii - 75% din valoarea percepută pentru comandă
  •   În cazul anulării cu mai puţin de 14 de zile înainte de data închirierii - 100% din valoarea percepută pentru comandă

 - Facilităţile de credit nu vor fi oferite pentru servicii / contracte de închiriere.

 - În cazul unor plăţi restante, se va aplica o penalitate de 0,1% pe zi de intarziere din valoarea facturilor neachitate pana la stingerea efecvtia a debitului, penalitatile putand depasi cuantumul debitului principal.

 - Prestatorul nu va fi ţinut de nicio comandă plasată de către cel care închiriază până în momentul în care a fost primită plata integrală şi Prestatorul l-a notificat, în scris, pe cel care închiriază cu privire la acceptarea comenzii.

 - Prestatorul îşi rezervă dreptul de a modifica gama, specificaţiile şi preţurile articolelor oferite spre închiriere. Prestatorul îşi rezervă dreptul de a înlocui bunuri alternative, în funcţie de disponibilitate.

 - Perioada de închiriere va începe în momentul în care Prestatorul livrează de la sediul acestuia la locul de desfăşurare şi / sau de colectare către cel care a închiriat bunurile declarate în comanda aprobată.

 - Perioada de închiriere încetează în momentul colectării de catre Prestator de la locul de desfăşurare şi / sau livrare la sediul acestuia de către cel care a închiriat bunurile declarate în comanda aprobată şi după acceptarea de către Prestator a bunurilor returnate în stare bună.

 - Cel care închiriază are sarcina de a furniza, la începutul şi la finalizarea perioadei de închiriere, un reprezentant autorizat să semneze de primire şi să emită o chitanţă pentru toate bunurile livrate sau colectate. Dacă cel care închiriază nu şi-a îndeplinit această obligaţie, eventualele litigii vor fi declarate nule şi neavenite.

 - Toate taxele de închiriere sunt cotate conform acordului din momentul confirmării şi nu se va aplica nicio reducere sau restituiri după începerea perioadei pentru care se vor percepe taxe. Orice prelungire a perioadei de închiriere va fi percepută ca perioadă suplimentară, iar zilele suplimentare de închiriere vor fi percepute la tarifele noastre standard.

 - Dacă cel care închiriază nu restituie orice bunuri pe care le-a închiriat la sfârşitul perioadei de închiriere, cel care închiriază va fi obligat la plata continuă a costurilor zilnice de închiriere, la 7  zile de închiriere/săptămână.

 - Orice deteriorare a bunurilor închiriate, exceptând uzura normală, va fi responsabilitatea celui care închiriază. Orice lucrare de reparaţie şi orice costuri de înlocuire vor fi suportate de către cel care închiriază. Cel care închiriază va avea obligaţia să plătească taxa zilnică de închiriere în timpul perioadei în care articolele nu se află pe stocul nostru, din cauza efectuării reparaţiilor.

 - Cel care închiriază se angajează să păstreze toate bunurile închiriate în condiţii bune şi să le returneze în întregime Prestatorului în aceleaşi condiţii in care le-a primit.

 - În timpul perioadei de închiriere, cel care închiriază este singurul responsabil pentru mărfurile închiriate şi trebuie să se asigure împotriva tuturor riscurilor şi problemelor care pot apărea.

 - În caz de pierdere totală sau daune ireparabile a oricăror bunuri închiriate, din orice motiv, cel care a închiriat va suporta valoarea integrală de înlocuire a respectivelor mărfuri, plus de 5 ori taxa zilnică de închiriere. Prin urmare, este responsabilitatea celui care închiriază să se asigure că deţine o asigurare corespunzătoare. La începutul perioadei de închiriere şi mai înainte de a-i fi predate bunurile, beneficiarul – cel care închiriază – va fi ţinut să-şi îndeplinească obligaţia de prezentare a tuturor şi oricăror garanţii necesare în vederea asigurării mărfurilor.

 - Taxa percepută în cazul lipsurilor şi deteriorărilor aduse materialelor închiriate va fi echivalentul valorii integrale pentru înlocuire. Prestatorul nu va accepta articole înlocuite în locul articolelor deteriorate.

 - Deteriorările aduse mărfurilor care sunt considerate ireparabile includ, dar nu sunt limitate la: - arsuri şi arsuri uşoare, tăieturi şi rupturi, degradări, pete de cerneală, murdăriri cu pământ sau cu beton, ceară sau orice alt prejudiciu cauzat de forţele externe, adică deteriorări din cauza vremii şi a apei.

 - Toate materialele din sticlă, tacâmuri sau veselă vor fi curăţate înainte de returnare. Pentru orice produs returnat murdar sau pătat se va percepe o taxă de curăţare.

 - Prestatorul nu va fi răspunzător pentru daunele sau prejudiciile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a bunurilor închiriate.

 - Prestatorul nu va fi ţinut responsabil pentru pierderile sau daunele aduse bunurilor proprii ale celui care închiriază.

 - Prestatorul nu va fi ţinut responsabil pentru orice taxe privind locul de desfăşurare care decurg din contract, inclusiv, dar nu se limitează la: - înlăturarea benzilor cu faţă dublă de pe podele, crestături în covoare de la picioarele de mobilier sau zgârieturile sau aşchiile la sediu din cauza mutării necorespunzătoare a articolelor de către cel care închiriază.

 - Cel care închiriază va fi responsabil şi se va asigura că toate echipamentele nu mai conţin articole / obiecte personale, având în vedere faptul că nu se va accepta nicio responsabilitate pentru custodia lor în condiţii de siguranţă.

 - Prestatorul va face toate eforturile pentru a efectua livrarea şi colectarea articolelor închiriate la momentul indicat de cel care închiriază, dar nu va accepta sub nici o formă responsabilitatea pentru orice întârziere în procesul de livrare sau colectare, nici pentru orice cheltuieli suportate de cel care închiriază pentru o astfel de întârziere, în cazul în care circumstanţele nu pot fi controlate de acesta.

 - Instrucţiunile celui care închiriază care sunt diferite de cele din comanda aprobată nu pot fi efectuate decât în cazul în care se transmite către Prestator, în scris, o perioadă minimă de 7 zile înainte de începerea perioadei de închiriere, iar aceasta va fi acceptată în scris de către Prestator.

 - Prestatorul va angaja numai mărfuri şi în niciun caz nu va vinde produsele închiriate către cel care închiriază.

 - Costurile de transport şi de forţă de muncă vor fi facturate cu titlu de costuri suplimentare, pe lângă taxa de închiriere. Costurile de transport şi a de forţă de muncă vor fi diferite, în funcţie de zona de livrare.

 - Este responsabilitatea celui care închiriază de a se asigura că este furnizat accesul corespunzător la locul de desfăşurare pentru livrarea şi colectarea bunurilor închiriate, inclusiv toate certificările necesare, avizele, documentaţiile şi permisele de intrare la zona de desfăşurare a personalului Prestatorului şi pentru transport. Toate detaliile necesare, copiile paşapoartelor şi ale vizelor vor fi furnizate către Prestator in timp util pentru desfasurarea normala a activitatii acestuia.

 - Prestatorul nu este responsabil pentru plasarea mărfurilor, exceptând cazul în care o astfel de plasare a mărfurilor este inclusă în oferta noastră cu titlu de serviciu suplimentar. Marfa va fi descărcată şi livrată în cadrul a 50 de metri din zona alocată pentru descărcarea mărfurilor din vehicul, cu excepţia cazului în care există un acord prealabil privind livrarea la un anumit spaţiu.

 - Costul pentru timpul de aşteptare (timpul de aşteptare pentru întârzierile cauzate de client sau din cauza locului) privind transportul, personalul şi forţa de muncă va fi taxat la 100 lei pe oră pentru personal şi forţă de muncă şi 250 lei pe ora pentru toate vehiculele.

 - Eventualele plângeri sau dispute care pot apărea vor fi solutionate pe cat posibil pe cale amiabila, in caz contrar competenta revenind instantelor judecatotresti.

 - Prezentele termene şi condiţii vor fi guvernate şi interpretate şi vor intra în vigoare în conformitate cu legea romana.

 - Prezentele termene şi condiţii pot fi schimbate sau modificate numai cu acordul scris al reprezentantului legal al Prestatorului.